ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ -ΑΡΓΑΝΙΚΗ-

Τα έγγραφα είναι στα ισπανικά αλλά με τον μεταφραστή είναι εύκολα κατανοητά.

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα που δημιουργούμε σχετικά με τη φροντίδα των δέντρων argan και τη διαδικασία δημιουργίας μιας φυτείας.

Όλη αυτή η γνώση που περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του δέντρου με τους αγρότες: φροντίδα, επεξεργασία και συντήρηση των δέντρων argan ονομάζουμε ΑΡΓΑΝΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ.

Σε αυτό το πρακτικό φύλλο για τη φύτευση δέντρων argan, σας παρουσιάζουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να πραγματοποιήσετε μια φυτεία.

Σας δείχνουμε πώς να αξιολογείτε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, το κλίμα, τα πλαίσια φύτευσης, τη φροντίδα τον πρώτο και τον επόμενο χρόνο, την περίοδο καρποφορίας, την παραγωγή λαδιού ανά δείγμα κ.λπ.

Σε αυτό το έγγραφο περιγράφουμε λεπτομερώς το πιο συνιστώμενο σύστημα για τη μεταφύτευση δέντρων μαύρης σακούλας argan στο έδαφος χωρίς να υποστείτε άγχος ή ζημιά στις ρίζες τους.

Σε αυτό το έγγραφο σας δείχνουμε ένα παράδειγμα μοντέλου φυτείας argan σε ένα εκτάριο.

Σε αυτό το έγγραφο δίνουμε μερικές συμβουλές σχετικά με το κλάδεμα των δέντρων argan.

Αν και δεν είναι απαραίτητο να γίνουν, καλό είναι τα πρώτα χρόνια που σχηματίζεται το δέντρο, ώστε να του δοθεί το κατάλληλο σχήμα ανάλογα με τη συντήρηση του εδάφους και την παρουσία ή απουσία ζώων.

Σε αυτό το έγγραφο σας παρουσιάζουμε τα δύο μοντέλα φύτευσης δέντρων argan ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες της περιοχής φύτευσης.

Εάν συμβαίνουν συνεχείς παγετοί, θα πρέπει να επιλεγεί διαφορετικό μοντέλο μεγέθους δέντρων από ό,τι σε περιοχές με ήπιους ή καθόλου παγετούς.